Rekordmange melder om tvangsekteskap

Utlendingsdirektoratet er blitt flinkere til å melde fra om mulige tvangsekteskap.
Foto: Flickr/TempusVolat
Kompetanseteamet mot tvangsekteskap mottok 47 flere henvendelser i år sammenliknet med samme periode i fjor.
0Shares

Kompetanseteamet mottok 243 nye henvendelser, som er en økning på 47 saker sammenlignet med 1. halvår 2013, og det høyeste antall saker på et halvår siden teamets oppstart. 

Flest saker i 1. halvår 2014 gjelder trusler/vold (29 %) og gjennomført tvangsekteskap (22 %), etterfulgt av frykt for tvangsekteskap (16 %) og etterlatt i utlandet (12 %) Sett opp mot snittet siden oppstart i 2004 er det en økning i andel saker som gjelder gjennomført tvangsekteskap og trusler og vold over tid.

Teamet gir råd, veiledning og assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold og kontroll.

Færre henvendelser fra skoler
Samtidig som kompetanseteamet har en økning av antall saker, meldes det om markant færre saker på skolene.

Økningen i antall saker skyldes økt bevissthet i utlendingsfeltet og god markedsføring av kompetanseteamet internt blant annet i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Henvendelsene som gjelder utlendingsfeltet kommer primært fra UDI, men også mottak, politi og advokater, sier Eva-Torill Jacobsen, koordinator i Kompetanseteamet. 

Minoritetsrådgivere, som er utplassert på utvalgte skoler, har mottatt 80 nye saker 1. halvår 2014, en nedgang på 21 saker sammenlignet med samme tid i fjor, og en halvering av saker siden 1. halvår 2012.