Somaliere mener de får feil tilbud av NAV

Stadig flere av de somaliske innvandrerne i Norge har vært innom et transittland på veien. På bildet: Somaliske innvandrere jobber med å vaske en bil i Jemen
Foto: Rick McCharles
Bare 28 prosent av voksne somaliere er i jobb, men tiltakene NAV tilbyr, gir altfor sjelden reell mulighet til læring og jobb, mener somaliere som Fafo har intervjuet i en ny rapport. 
0Shares

– Praksisplass i Nav skaper problemer. Når du er ferdig med praksis etter seks måneder, får du ikke jobb. Nav gir da enda en praksisplass-stilling. Bare praksisplass etter praksisplass gjør at vi jobber gratis. Ikke alle kan jobbe gratis. Derfor ser jeg at mange blir sinte og sure. 

Det sier Semsem Cederes Ali til NRK, som har intervjuet henne i forbindelse med lanseringen av Fafo-rapporten “Når aktivering blir ydmykelse”. Rapporten er skrevert av forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin. 

Rapporten tegner et dystert bilde av somaliernes situasjon i Norge og deres møte med NAV. Siden Somalia gikk i oppløsning som fungerende stat på begynnelsen av 1990-tallet, har utdanningsnivå i befolkningen sunket dramatisk. En viktig næringsvei for mange er jordbruk eller nomadisk kvegdrift og få i landet kan lese og skrive. Møtet med det høykompetente arbeidslivet i Norge blir derfor alt annet enn enkelt.

– Vi må tenke nytt
Siden 1980-tallet har antallet somaliere i Norge økt fra noen få tusen til 33 000 i år. Dermed er somalierne den største flyktninggruppen i landet, og mange har kort botid. Den nye rapporten viser at NAV har store utfordringer i møte med denne gruppen. Kravet om at man skal være i aktivitet for å kunne motta støtte virker nokså ofte mot sin hensikt. Somaliske flyktninger har behov for grunnleggende opplæring i norsk og deretter reelt kvalifiserende kurs, f eks gjennom en utdanningsinstitusjon. Men i stedet blir mange tilbudt kortere AMO-kurs som ikke fører fram til fast arbeid.  

Tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Bjørn Gudbjørgsrud innrømmer overfor NRK at NAVs virkemidler per i dag ikke er godt kalibrert for flyktninger med liten skolegang og arbeidserfaring. 

– I stedet for å basere oss på kortsiktige arbeidsmarkedstiltak, har vi behov for mer grunnleggende opplæring. Jeg tror for eksempel at introduksjonsprogrammene blir for korte for en del av denne gruppen, og at flere har behov for tyngre språkopplæring. 

Ydmykelse
Slik situasjonen er i dag, føler mange somaliere seg ydmyket og krenket i møtet med NAV. Ifølge rapportforfatterne er stolthet og autonomi viktige trekk ved mange somalieres selvfølelse. Disse verdiene blir kraftig utfordret når man med ett står på bar bakke i Norge og blir avhengig av hjelp.

“Aisha”, en stønadsavhengig trebarnsmor som er intervjuet i rapporten, sier det slik: 

– Hver gang jeg går ut av NAV-kontoret, føler jeg meg litt mindre. 

Les også: Nav-kurs er ikke nok! 
Les også: – Flyktninger går årevis på NAV etter introduksjonsprogrammet