Utsetter vedtak om antall flyktninger

En tøff integreringskabal venter for de folkevelagte Lørenskog kommune.
Foto: Skjermdump/GoogleMaps
Et stort antall familiegjenforeninger knyttet til enslige mindreårige flyktninger skaper usikkerhet for både integreringen og økonomien i Lørenskog kommune.
0Shares

Et politisk flertall i Lørenskog går inn for å utsette vedtak om antallet flyktninger kommunen skal ta imot de nærmeste åra til de har oversikt over familieinnvandringen relatert til enslige mindreårige flyktninger, skriver Romerikets Blad.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har bedt Lørenskog ta imot 20 flyktninger i tillegg til de 27 kommunen allerede har vedtatt å ta imot i 2014 og minst 55 til sammen i 2015.

– Ikke forsvarlig, mener rådmann Ragnar Christoffersen, som går inn for en førstegangsbosetting på 22 flyktninger i 2015, i tråd med den vedtatte økonomiplanen.

Skaper utfordringer
For mens myndighetene tar hensyn til voksne flyktningers økonomiske forsørgerevne og forutsetninger for å ivareta familien ved familieinnvandring, er ikke dette tema for å innvilge familieinnvandring til enslige mindreårige flyktninger. 

– I praksis betyr det at alle økonomiske kostnader og alt oppfølgingsansvar faller på det kommunale tjenesteapparatet, skrev Christoffersen i en sak til kommunestyret tidligere denne uken.

Han legger til at kommunen riktignok vil få integreringstilskudd over en periode på fem år, men at dette slett ikke vil kompensere for alle kostnader.

– Jeg opplever at politikerne i Lørenskog ønsker å skape en verdig situasjon for de som kommer og at man vil ha gode integreringsløsninger. Antallet familieinnvandringer har imidlertid skapt såpass store utfordringer at vi nå skal møte IMDi for å diskutere situasjonen, sier Christoffersen til rb.no.