-Oppfordret til vold mot jøder

0Shares

Riksadvokat Tor Axel Busch mener Terje Sjølie kom med direkte oppfordringer til vold mot jøder og innvandrere under en demonstrasjon i Askim i august 2000, ifølge NRK.

Dermed går han lenger i sin påstand enn Borgarting lagmannsretts vurdering da de dømte Sjølie for rasistiske ytringer. Busch mener også Sjølie bør dømmes for flere av sine utsagn enn det han ble tiltalt for i utgangspunktet.

En samlet Høyesterett skal avgjøre saken. Høyesterett har ikke vurdet en sak med alle 18 dommerne siden de behandlet rasismesaken mot Jack Erik Kjuus i 1998.

Sjøli var leder av den nynazistiske gruppen Boot Boys, da han kom med de rasistiske ytringene. Onsdag var Sjølies ankesak oppe i Høyesterett.