Norske muslimer delte ut mat hos Oslo Slumstasjon

Frivillige arbeidere fra Minhaj Welfare Norway stilte opp for Frelsesarméen med matutdeling.
Foto: Minhaj Welfare Norway
Folk tilknyttet Minhaj Welfare Norway delte ut mat hos Oslo Slumstasjon for trengende i Oslo.
560Shares

Frivillige arbeidere fra Minhaj Welfare Norway stilte opp tidlig på dagen for å forberede, pakke og dele ut mat slik at fattige og trengende kunne få et varmt måltid i denne kalde novemberdagen.

Zartash Bashir, styreleder i Minhaj Welfare Norway, ser det som en plikt å ta vare på de fattige og trengende.

Slik så det ut da Minhajs medarbeidere laget mat.
Foto : Minhaj Welfare Norway

– Vi gjør dette blant annet ved å ha matutdelinger hos Frelsesarmeen.

For menigheten et det et mål å dele ut varme måltider hos Frelsesarmeen hvert år.

– Etter hvert ønsker vi også samarbeid på andre områder, som for eksempel det å hjelpe småbarnsfamilier som har det vanskelig. Vi ønsker også å hjelpe flere ut i arbeid og planlegger jobbsøkerkurs.

Her blir måltidene samlet før utdeling.
Foto : Minhaj Welfare Norway

– En glede å jobbe sammen

Irene Mathisen fra Frelsesarmeen sier det er en stor glede å samarbeide med Minhaj i forbindelse med å dele ut varme middager.
– Vi har jo en felles forståelse av å hjelpe mennesker som lever i vedvarende lavinntekt, og da er det spesielt hyggelig og berikende at vi kan samarbeide om dette tilbudet til våre gjester. En gruppe fra Minhaj kommer til vår kafe, som er for mennesker som trenger å møte ett annet menneske, som en motpol til ensomhet og manglende nettverk i tillegg til lav inntekt. Det er flott å se den respekten de har for gjestene, og det er alltid flott å se hva dette betyr for den enkelte.

Hedrer tradisjon

Shahed Farid, styremedlem i Minhaj Welfare Norway, sier hele innsatsen utføres på frivillig basis.

– Vår kokk lagde maten natten før, deretter pakket vi om morgenen og delte ut ved lunsjtider. I år delte vi ut ca. 200 porsjoner.
Farid viser til utdelingen av mat som en religiøs plikt.
– Profeten Muhammed pleide å dele ut mat til trengende og oppfordret alle som har mulighet til det om å gjøre det samme. For å hedre denne tradisjonen har vi i Minhaj Welfare Norway startet et samarbeid med Frelsesarmeen der vi hvert år deler ut mat til trengende på Profetens bursdag. Vi har et eget kjøkken i moskeen vår der vår kokk lager mat og der resten av teamet vårt pakker, kjører og deler ut.