Tre av ti nordmenn: Stor terrorfare

En Infactmåling for VG viser at flere nordmenn mener sjansen for terror i Norge er stor. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjenspeiler målingen et dystrere trusselbilde.
Foto: Hans-Petter Fjeld/Wikimedia
Mer enn hver tredje nordmann mener faren er stor eller svært stor for et terrorangrep i Norge, viser en Infactmåling for VG. 
0Shares

35 prosent av de spurte svarer at det er stor (23 prosent) eller svært stor (12 prosent) sjanse for et nytt terrorangrep i Norge, viser målingen som er basert på 1000 intervjuer og er tatt opp sist fredag.

– Tallene gjenspeiler trusselbildet som Politiets sikkerhetstjenste (PST) har laget de siste årene. Vi går mot et mer alvorlig trusselbilde i forhold til terror. I så måte er det ikke så rart at mange nordmenn mener sjansen er stor for terror, sier Martin Bernsen i PSTs kommunikasjonsavdeling til VGNett.

København-terror forsterker bildet
Mens mer enn hver tredje spurte mener sjansene er store for terrorangrep, er det til sammenligning 25 prosent som svarer at det er liten eller svært liten sjanse for nye terrorangrep i landet vårt. Resten svarer vet ikke eller plasserer seg i sjiktet som hverken tror sjansene er store eller små.

Bernsen minner om at de to terrorangrepene i Paris og i København forrige helg, skjedde etter at siste trusselvurderingen for Norge ble laget.

– Hendelsene er jo med på å utfylle det bildet som tegnes i trusselvurderingen, sier Bernsen til VGNett.