– Ikke galt å fokusere på bakgrunn

I Top 10 kåringen har ingen pakistanske kvinner utmerket seg i de ti årene kåringen har eksistert. Lisa Cooper (bildet) er initiativtaker og drivkraften bak kåringen

 

I snart ti år har Cooper og Leadership Foundation kåret førstegenerasjonsinnvandrere som har gjort det godt innenfor ulike felt i det norske samfunnet. I mai gjennomfører også stiftelsen sin tiende kåring, som skal feires med brask og bram.

Nå, etter ti års virke, er det uansett flere spørsmål man kan stille seg. Bør kåringen også fokusere på andre grupper enn førstegenerasjonsinnvadrerne? Og er bakgrunn så viktig?

Svaret fra Cooper er et “ja” på sistnevnte.

Vi trenger fortsatt å synliggjøre de som har klart seg med glans i det norske samfunnet.

– Hele formålet med å ha en kåring som Top10 er å vise folk som har lykkes, som er rollemodeller, og som kan motvirke negative stereotypier og forestillinger om innvandrere i den etnisk norske majoriteten.

Skal handle om inspirasjon
Når enkelte har kommet med kritiske innspill om at man fra Top10s fokus på enkelt landbakgrunn går mot sin hensikt så er Cooper forståelsesfull.

– Nordmenn med pakistansk bakgrunn har lengre botid. Vi ser at flere av disse kommer inn på banen, inn i bedriftsstyrene og politikken. Så botid påvirker. Om vi har flere forbilder med pakistansk enn med latinamerikansk, afghansk eller somalisk bakgrunn, betyr ikke at vi rangerer den ene gruppen foran den andre. Vi ser frem til at flere fra ulike grupper kommer etter, og oppnår sitt fulle potensiale i Norge.

Top 10 skal handle om å presentere ulike mennesker som en inspirasjonskilde, legger hun til.

– Vi har dette alltid i bakhodet. Her handler det mer om hva folk har oppnådd, og enkeltindividets historie, enn bare bakgrunn.

Gjensidig effekt
Ulike bakgrunn utgjør mye variert kompetanse. Og folk må i større grad også tenke på tvers av etnisitet, påpeker Cooper.

– Vi trenger fortsatt både å synliggjøre de som har klart seg med glans i det norske samfunnet og backe opp de nyankomne. Jeg ser for meg at de “gamle innvandrerne” i økende grad vil være rollemodeller i årene som kommer, sier hun.

FAKTA

Top 10

Kombinert synliggjørings- og kunnskapsutviklingsprosjekt rettet mot internasjonale talenter (kommet til Norge etter fylte 16 år.) En uavhengig jury foretar utvelgelsen av de 10 vinnerne.

Formålet med Top 10 er å lete frem til og kåre 10 internasjonale talenter (fem kvinner og fem menn), som har utøvd lederskap og/eller inntatt en ledende rolle i norsk arbeids-, samfunns og/eller kulturliv. Prosjektet søker å vise veien til suksess, og å bygge rollemodeller av internasjonale personer som har gjort det godt i Norge.

Top 10 Ung leder

Kåring rettet mot unge med internasjonal bakgrunn mellom 17-22 år, som i likhet med Top10-vinnerne har vist lederevner og engasjement gjennom utmerkelse på skolen, i skolemiljø, nærmiljø, kultur eller idrett.