Skal dele sine integreringserfaringer for kommunalmyndighetene

 
Foto: Privat
I dag skal leder av Buskerud Innvandrerråd og integreringsansvarlig i NAV Øvre Eiker, Bijan Gharahkhani, snakke om mangfoldsperspektiv i et møte i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret.
0Shares

Temaet for møtet er mangfoldsperspektiv i forbindelse med produksjon av en lokaldemokrativeileder. Distriktssenteret har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å utarbeide en veileder for hvordan lokaldemokratiet kan utvikles i norske kommuner. 

Veilederen skal skal blant annet bidra til at kommunene gjennomgår sin demokratiske praksis og at utvikling av lokaldemokratiet blir et sentralt element i for prosessen rundt kommunereformen. 

Garakhani (fotografert til venstre) skriver i en e-post til utrop.no at han ser frem til å tale under konferansen i dag.

– For oss i Buskerud Innvandrerråd er dette et viktig tema. Buskerud og ikke minst Øvre Eiker har mye bra å vise til og det blir lagt merke til på sentralt hold. Jeg har vært i 11 år leder av frivillige organisasjonen Buskerud Innvandrerråd .Jeg er glad for at vår systematisk arbeid over flere år for et flerkulturelt Buskerud, gjennom organisasjonen vår, har begynt å bære frukter.