Tajik : – Jobb fremmer selvstendige liv

Arbeidsminister Hadia Tajik ser det som viktig at innvandrerkvinner er sysselsatt og lever selvstendige liv.
Foto: Claudio Castello
Ulike faktorer sørger for at innvandrerkvinnene havner utenfor jobblivet, sa arbeids- og sosialministeren under IMDis årskonferanse.
8Shares

I talen sin nevnte hun blant annet kulturelle forventninger til hvorfor flere unge kvinner fra ikke-vestlige innvandrermiljøer havnet utenfor arbeidslivet.

Konferansen ble avholdt sist fredag på Clarion Hotel.

– Vi ser at mange faller fra spesielt fra 25-årsalderen, også blant jenter med høyere utdanning. Ofte kan det handle om at man kommer i alderen for familieetablering. Så har man faktorer som kultur og språk hos enkelte, hevdet hun.

En slik utenforskap hindrer at kvinnene lever selvstendige liv, og kan gi mer sosial kontroll, hevdet også ministeren.

Følger opp med tiltak

I høst skal regjeringen følge opp gjennom konkrete tiltak. Et nytt budsjettforslag vil blant annet styrke arbeidet for å få flere innvandrerkvinner i arbeid.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 136 millioner kroner, noe som gir rom for om lag 1000 flere tiltaksplasser enn det som ble foreslått i det opprinnelige budsjettforslaget.

– I situasjonen vi står i nå er det særlig viktig at utsatte grupper ikke varig skyves ut av arbeidsmarkedet, men får den støtten de trenger for å komme i jobb. Å ha en jobb å gå til med en lønn å leve av, gir folk frihet og selvstendighet. At flest mulig er i jobb er også forutsetningen for å kunne finansiere vår felles velferd, sier Tajik ifølge regjeringen.no.

Gir til Jobbsjansen

Et sentralt integreringspolitisk mål for regjeringen er å få flere innvandrere i jobb. Innvandrerkvinner har langt lavere sysselsetting enn både majoritetsbefolkningen og innvandrermenn.

Kvinner er langt unna arbeidsmarkedet og trenger grunnleggende kvalifisering, og derfor foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Jobbsjansen med ytterligere 10 millioner kroner.

– Jobbsjansen er et viktig tiltak for å gi flere innvandrerkvinner mulighet til å få den kvalifiseringen de trenger for å komme ut i arbeid eller ordinær utdanning, sier Tajik.