Feminisme-fokus for Oslo by

OXLOs kvinnekonferansen arrangeres hvert år under OXLO-uken, og hadde i år spesialfokus på å synliggjøre kvinner som ressurs.
Foto: Oslo kommune
Women Empowerment ble arrangert under Oxlo-uken av Enhet for Mangfold og Integrering i Oslo kommune.
109Shares

I år valgte Enhet for Mangfold og Integrering i Oslo kommune og samarbeid med fire kvinnegrupper IAC-NORWAY, LIN – Likestilling, inkludering og nettverk, Kvinner i Fokus (KIF) og #OssKvinner-nettverk, som tilhører Latinamerikansk forening.

Formålet med konferansen var å i fremme kvinners styrke og kompetanse i Oslo, sier Karen Contreras-Lisperguer fra Latinamerikansk forening til Utrop.

– I tillegg ønsket vi å fremme Oslo som en feministisk by og synliggjøre ressursene som kvinner bidrar med i denne utviklingen.

Viktig å fremme kvinners styrke og kompetanse i Oslo, sier Karen Contreras-Lisperguer (t.h) fra Latinamerikansk forening.
Foto : Oslo kommune

Like utfordringer

Videre ønsket man å feire alle kvinner som gjør dette og løfte frem de som vil få til en endring, men ikke tør, forteller hun.

– Konferansen var et forum hvor man samles for å belyse kvinners kår i arbeidslivet og ellers i samfunnet på tvers av privat og offentlig sektor i Oslo, uavhengig av organisasjonstilhørighet og bakgrunn. Vi er forskjellige, men våre utfordringer er like. Like utfordringer krever felles løsninger. Vi inviterte kvinner med innvandrerbakgrunn,men også norske kvinner som jobber for likestilling i byen vår.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg holdt velkomsttale.
Foto : Oslo kommune

Å få likestilling og kvinner i jobb er en felleskamp, hevder Contreras.

– Fra vårt perspektiv og som leder i LAF kan jeg si at vi synes at dagens situasjon hvor kvinner med innvandrerbakgrunn får ikke jobb er relevant for våre norske medsøstre fordi dette viser at det finnes strukturelle utfordringer for likestilling.