Unge norske muslimer: – Sats mer på oss i ekstremismebekjempelsen

 
Foto: Statsministerens kontor
Norske muslimer snakket om strategier mot ekstremisme og radikalisering, i møte med statsminister Erna Solberg. Flere ba om økonomisk støtte.
0Shares

Ungdommene og statsministeren møtte hverandre tidligere i dag på Statsministerens kontor (bildet). Ungdommene kom selv fra egenstartede initativ som fjorårets markering mot IS i Oslo, og fra Fredens Ring tidligere i vinter (jour. anm: aksjonen hvor unge muslimer dannet en ring rundt Oslo-synagogen i kjølvannet av terrorangrepene i Paris og København, hvor ekstreme islamister tok livet av blant annet flere jøder).

Solberg roste de unge norske muslimene for deres engasjement og initiativ, mens ungdommene ga henne råd foran en radikaliseringskonferanse som skal avholdes i Oslo i juni. Konferansen blir en oppfølger fra fjorårets Washington Summit mot radikalisering. Fokuset vil bli på sivilt samfunn, kvinner og ungdom i kampen mot voldelig ekstremisme.

– Jeg vil takke dere for deres engasjement og initiativ. Vi må bygge videre på dette engasjementet, sa statsministeren til de unge fremmøtte.

Videre er hennes strategi å ha flere møter med ungdommer av både muslimsk og med annen religiøs tilhørighet, får utrop.no vite fra Statsministerens kontor.

Fokus på ekstremismen “blant og mot”
Linda Noor, leder i Minotenk, var selv nylig i Washington og traff USAs president Barack Obama under en konferanse om radikalisering. Hun holdt et kort innlegg om turen.

– Jeg vektla viktigheten av å ha fokus på både bekjempelse av ekstremisme både blant og mot muslimer, fordi begge deler nærer hverandre. Jeg etterlyste også flere trygge og nøytrale arenaer for muslimske ungdommer å engasjere seg i samfunnsspørsmål.

Noor kalte møtet “positivt og oppløftende”, hvor SMK lovet å følge opp saken videre.

– Man belyste viktigheten for at muslimer selv tar eierskap til temaer som angår oss, samt at politikere er bevisste på hva slags retorikk de velger. Jeg opplevde statsministeren som veldig opptatt av at unge må få slippe til orde, og var åpen for innspill til regjeringens arbeid.

Etterlyser mer økonomisk støtte
Under møtet var det også flere som etterlyste mer konkret støtte. Faten Mahden Al Hussaini og Yousef Bartho Assidiq, begge medgrunnelggere av den nystiftede organisasjonen JustUnity, mente det ikke holdt at regjeringen gir en “klapp på skulderen og tommel opp for arbeidet”.

– Regjeringen må involvere seg mer i å bidra til at muslimsk ungdom kan bli en del av løsningen og ikke minst støtte oss økonomisk.

Bartho Assidiq viste til et konkret tilfelle, hvor han og Al Hussaini hadde kun råd til billett en vei til Lillehammer for å være med på debattmøte i regi av Lillehammer Litteraturhus.

– Vi måtte låne penger av en i Fredens Ring for å ha råd til billett tilbake.

En hverdag som koster
Som samfunnsdebattanter opplever begge mye prat og velmenende ønsketenkning fra regjeringen, men lite som skjer i praksis.

– Vi jobber fulltid og døgnet rundt med å forebygge ekstremisme og alt vi ber om er råd til husleie og mat på bordet. Folk i vår posisjon setter tross alt livet på spill for å forsvare samfunnet vårt.