– Norge må fronte kampen mot tuberkulose

 
Foto: Claudio Castello
Nylig holdt LHL Internasjonal og den somaliske helseorganisasjonen Kaalmo et arrangement i Oslo på Verdens tuberkulosedag.
0Shares

Arrangementet besto av en stand med utdeling av informasjonsmateriell om tuberkulose, innlegg fra en tidligere pasient og et musikalsk innslag.

Øystein Eriksen Søreide, byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, påpekte under talen sin at det er viktig for et ressursrikt land som Norge å lede an i kampen mot tuberkulose på verdensbasis.
 
– Her hjemme er det få som har sykdommen. Internasjonalt er dette imidlertid et stort problem, og en sykdom som fører til mange dør. Ifølge ulike beregninger smittes ni millioner mennesker årlig av tuberkulose årlig, så det er derfor viktig at Norge bidrar konkret, både med ressurser, leger og medisiner, sa helsebyråden til utrop.no.
 
 
Foto : Claudio Castello
 
Hva gjør Oslo kommune overfor tuberkulose?
 
– Først så støtter vi opp om de nasjonale initiativene. Vi bidrar til å tilby vaksiner, til å behandle og oppfølge folk som er smittet. Vi ser det sistnevnte som den viktigste delen av arbeidet vårt.
 
Venner vendte seg bort
Rumenske Stefan ble for et par år siden selv rammet av en multiresistent varient av sykdommen. Under talen sin på Grønlands torg fortalte han om de mange vansker som sykdommen førte.
 
– Folk jeg anså som venner vendte meg ryggen. Heldigvis var det enkelte andre venner, og min familie som viste aksept og sto ved min side. 
 
 
Foto : Claudio Castello
 
Stefan er nå 70 prosent restituert, takket blant annet hjelp medisinhjelp fra norske hjelpeprosjekter. Han har brukt erfaringen til å jobbe for å bedre tuberkulosesykes kår i hjemlandet.
 
– Skammen er noe av det verste med sykdommen. I Romania har vi også store mangler i helsesystemet. Jeg vil utgjøre en positiv forskjell fordi jeg vet av egen erfaring hvordan det var å bli rammet selv.
 
En markering på mange nivåer
Nestleder i LHL Internasjonal, Mona Drage, sa til utrop.no at Verdens tuberkulosedag er en markering på mange nivåer.
 
– Her handler det om internasjonal solidaritet, særlig ettersom halvannen millioner mennesker gikk bort i løpet av 2014 på grunn av tuberkulose. Her er det viktig å spre kunnskap slik at flest mulig kan bli friske.
 
Tuberkulosebrosjyrer på flere språk ble utdelt.
Foto : Claudio Castello
 
Er antallet tubekulosesyke økende eller minkende på verdensbasis?
 
– Antallet totalt går gradvis nedover, men det går for sakte. Når ni millioner blir syke hvert år, sier det noe om omfanget av problemet.
 
Hvorfor er det så stor stigmatisering rundt denne sykdommen?
 
– Jeg tror det er både fordi det er en sykdom knyttet til fattigdom, og fordi det også er en sykdom med stor smittefare. Folk som blir smittet får stor skamfølelse, og frykter at de kan smitte andre. 
 
Hva vil LHL Internasjonal fortsette med for å bekjempe sykdommen?

– Vi vil fortsette å presse på for at det skal bevilges mer penger til forskning. Nå som resistent og multiresistent variant av sykdommen er på fremmarsj så er man nødt til å investere i nye vaksiner. Vi vil også fortsette å fremme pasienters beslutningsrett.
 
Hjelp under vanskelige forhold
En av de LHL Internasjonals partnere som jobber internasjonalt i forhold til bekjempelsen av tuberkulose på verdensbasis er norsk-somalierne i organisasjonen Kaalmo. Styreleder Fawad Warsame fortalte til utrop.no at de siden 2012 har hatt prosjekter i det nordlige Somalia.
 
 
Foto : Claudio Castello
 
– Vi jobber både med helse, utdanning og tuberkulosebekjempelse konkret. Vi har en tuberkuloseprosjekt hvor vi bidrar med sykdomsforebygging. Vi har også en opplæring av helsepersonell, blant annet av jordmødre, samt hjelp med utstyr og medisiner som er nødvendig i arbeidet. Kaalmo gir mat og lønn til de ansatte på sykehusene som inngår i prosjektene våre.
 
Omfanget av tuberkulose er stort i de fleste afrikanske land. I Somalia er det enda en større utfordring av velkjente årsaker.
 
– Somalia har vært uten en fungerende regjering, helsesystem eller sivilt samfunn i over to tiår. Kombinert med generelt dårlige levekår og fattigdom, så går dette utover folks helsesituasjon. Smittefaren er stor, og flesteparten har ikke mulighet til å teste seg eller få medisiner.