Frigjør kommunale boliger for flyktninger

Trondheim kommune samarbeider med private leietakere, Husbanken og en egen boligkjøperskole for å få bosatt flere flyktninger, melder imdi.no.
0Shares

– Trondheim har over flere år utviklet prosjekter med fokus på bosetting av flyktninger, og kan vise til meget gode resultater. Kommunen har fått på plass et helhetlig system for boligfremskaffelse som er både robust og fleksibelt. Kommunen bosetter jevnt og kvartalsvis, og har hvert år siden 2009 bosatt i tråd med sitt vedtak. Det er blant grunnene til at Trondheim er en av de nominerte til Bosettingsprisen, sier Marit Elin Eide, regiondirektør i IMDi Midt-Norge.

En klar prioritering av flyktninger ved tildeling av kommunale boliger bidrar til en jevn tilgang til boliger for denne gruppen. Samtidig kan dette føre til at noen blir i kommunale utleieboliger lengre enn nødvendig, og at det er færre kommunale boliger til disposisjon for andre vanskeligstilte grupper.

Trondheims løsning på dette er bruk av det private utleiemarkedet. Gjennom prosjektet Privat leie av bolig har kommunen fått på plass et effektivt samarbeid med private aktører på boligmarkedet. Et økende antall flyktninger bosettes nå direkte i privat bolig. Prosjektet var delfinansiert av Husbankens kompetansetilskudd.

Tilbyr boligkjøperskole
Lite kunnskap om det norske boligmarkedet og ustabile inntekter gjør at mange flyktninger har vansker med å kjøpe bolig. Trondheim kommune tilbyr av den grunn også en boligkjøperskole som del av introduksjonsprogrammet, hvor deltakere går gjennom ulike typer boformer, forsikringer og finansieringsformer.

– Å gi grunnleggende informasjon tidlig nok kan gjøre at deltakere i introduksjonsprogram i større grad blir motiverte til å få på plass det som trenges for å kunne kjøpe bolig, sier Eide til imdi.no.