Jahr og Kvisler skyldige i drap

0Shares
Latest posts by Tor Bach (see all)

Med mindre det er gjort saksbehandlingsfeil i rettens
håndtering av saken, er dermed det endelige svaret gitt på hvem som har
ansvaret for femten år gamle Benjamin Hermansens død.

Det var en spent stemning i Oslo tinghus før juryformann Vidar Otnes leste
opp juryens kjennelse. På spørsmålene om de to hadde forvoldt en annens død
svarte juryen ja med mer enn seks stemmer. Etter en kort pause erklærte de
juridiske dommerne at de godtok juryens kjennelse.

Retten tok umiddelbart etter kjennelsen fatt på bevis- og vitneførsel i
forbindelse med straffeutmålingen. Statsadvokat Berit Sagfossen forlangte i
forrige runde i retten 21 års fengsel for de to, og det er trolig at
påtalemyndighetene vil legge seg på en like streng linje denne gang.

For Benjamin Hermansens familie og venner er endelig ansvaret for drapet
avklart. De venter nå på rettens avgjørelse med hensyn til hvor strengt
drapet på femtenåringen skal straffes. Flere av Hermansen venner brøt
ammen i gråt da tingretten i fjor dømte de to til 16 års fengsel.
Hermansens mor, Marit Hermansen ga også uttrykk for t straffen var for lav.