Norsk Folkehjelp og TRO rydder miner på Sri Lanka

0Shares

23. februar i år inngikk partene på Sri Lanka endelig våpenhvile, og fredsforhandlinger har vært i gang i Thailand siden 16. september.

En giverlandskonferanse for Sri Lanka ble avholdt i Oslo i begynnelsen av uka.

Myndighetene på Sri Lanka anslår at det kan være rundt to millioner miner i landet, men dette tallet er noe usikkert. I mars i år ba Utenriksdepartementet Norsk Folkehjelp foreta en kartlegging av minesituasjonen langs hovedveien mellom nord og sør.

– Denne kartleggingen la grunnlag for et nært samarbeid med Tamil Rehabilitation Organisation (TRO), tamilenes gjenoppbyggingsorganisasjon, som driver blant annet lokal minerydding med enkle metoder, heter det i en pressemelding fra Norsk Folkehjelp.

– Siden i sommer har Norsk Folkehjelp konsentrert arbeidet om kompetanseoverføring gjennom å trene opp lokale mannskaper i å rydde miner på en sikrere måte.

Programmet er i Vanni-regionen i nord.

UD og NORAD har bevilget til sammen 1,5 millioner kroner til dette arbeidet i år. Budsjettet for 2003 planlegges på rundt 15 mill. kr. til et program for økt manuell mineryddingskapasitet i Sri Lanka, med bidrag fra blant andre Norge og EU.

-Tamil Rehabilitation Organisation vil ha det operative ansvaret, mens Norsk Folkehjelp vil stå for trening og faglig oppfølging for å sikre at arbeidet drives etter internasjonalt godkjente prinsipper. I dag har TRO en minerydderstyrke på 200 personer, og målet for 2003 er å øke styrken til 600, heter det videre i pressmeldingen.