Jahr og Kvisler er skyldig i drap

0Shares

(Bildet: Juryformann Vidar Otnes)

Klokken 09:48 trekker lagretten seg tilbake retten for å besvare de to spørsmålene: Er Joe Erling Jahr skyldig i å ha forvoldt en annens død? Er Ole Nicolai Kvisler skyldig i å ha forvoldt en annens død?

For å besvare hvert enkelt av dem med ja (“skyldig”), kreves minst 7 av 10 stemmer.

Klokken litt over 13 kommer de inn igjen.

Juryens formann leser opp svarene, Ja med mer en seks stemmer på begge spørsmålene.


Lagdommer Jan Martin Flod finner å kunne legge kjennelsen til grunn.

Dermed er begge de tiltalte funnet skyldig, og rettssaken går inn i en ny del, nemlig straffeutmålingen. Her trekkes fire medlemmer av juryen ut til å følge fagdommerne, og resten sendes hjem.

Les hele rettsreferatet Les dommen fra tingretten (PDF)