Informasjon til flyktninger og innvandrere på nettet

0Shares

Her tilbys det samlet informasjon om:

*godkjenning av utenlandske kvalifikasjoner
*veier til videre utdanning og arbeid
*norskopplæring
*kvalifisering for minoritetsspråklige voksne
*det offentlige tjenestetilbudet

IRPRO er et prosjekt som har som målsetting å sikre at
nyankomne flyktninger og innvandrereres medbrakte kompetanse kommer til nytte så tidlig som mulig.

Prosjektet er underlagt Rosenhof voksenopplæringssenter.

Fra november har også senteret åpnet et informasjonssenter som har åpent hver dag, og kveldsåpent en gang i uken. Senteret har også en telefontjeneste for brukere og samarbeidspartnere i Oslo kommune.
Individuell veiledning om utdanningsveier, godkjenningsordninger og arbeidsliv for deltakere ved språkopplæringen er blant tilbudene.