Økte asylankomster gir økte tilleggsbevilgninger

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Regjeringen har gitt fullmakt til at politiet kan overskride sitt budsjett med inntil fem millioner kroner og foreslår nå å øke statsbudsjettet for 2015 med til sammen på 227,1 millioner kroner for å styrke politiet og få raskere bosetting i kommunene.
0Shares

Totalt 97,1 mill. kroner foreslås til Politi- og lensmannsetaten. Politiet får 50 millioner for å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.

– Bevilgningen vil sette Politiets Utlendingsenhet i stand til å registrere et høyere antall søkere per Vi ser dette som viktig både av sikkerhetshensyn og av hensynet til en effektiv saksbehandling, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet) til regjeringen.no.

Styrker UDI
For å håndtere den kraftige økningen i antall enslige mindreårige asylsøkere vil Regjeringen styrke representantordningen hos Fylkesmannsembetene med tre millioner kroner.

Regjeringen foreslår å styrke Utlendingsdirektoratet (UDI) med 5 millioner kroner. Grunnet utviklingen i antallet asylsøkere er det i UDI behov for å øke kapasiteten til å etablere og følge opp nye mottak. 

UDI må også tilpasse virksomheten til å planlegge for en betydelig økning i antallet ubehandlede asylsaker i inneværende år.

– Tiltak er viktige for å håndtere en svært krevende situasjon, sier justis- og beredskapsministeren.