Vil endre opplæringsloven for å motvirke frafall

 
Foto: regjeringen.no/Marte Garmann
Kunnskapsdepartementet vil legge til rette for at ungdommer i videregående med manglende grunnskolekompetanse kan få undervisning på grunnskolenivå og fremmer en lovendring til høring. Dette kan redusere frafall, ifølge Kunnskapsdepartementet.
0Shares

–  Slik loven er i dag, har ikke ungdom mulighet til å ta opp fag på grunnskolenivå når de er over 16 år og går på videregående, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl (bildet), til utrop.no.

Jordahl sier at dette tilbudet vil være med på å bidra til at de som ankommer Norge uten norsk grunnskolekompetanse kan fullføre videregående lettere.

– Dette gir ungdom rett til å få den kompetansen de trenger for å fullføre videregående og den vil redusere frafall. 

– Hensiktsmessig tiltak
Statssekretæren mener også at dette er et viktig og hensiktsmessig tiltak når stadig flere unge kommer til landet som flyktninger. 

– Når vi ser hvordan strømmen av flyktninger er i Norge per dags dato, er det viktig å få på plass et regelverk som gjør at nyankomne kan fullføre videregående.

Tibudet blir for fylkeskommunene, i følge Kunnskapsdepartementet, ikke obligatorisk å innføre.

– Dette er et konkret forslag som gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å gi et tilbud som gjør at flere kan fullføre videregående. Dette er mer en mulighet enn en plikt, sier statssekretæren. 

Fakta (fra Kunnskapsdepartementet):

  • Når de er over 16 år har de ikke rett til å ta opp igjen fag fra grunnskolen, selv om de har et så svakt faglig grunnlag at de vil slite med å gjennomføre videregående opplæring.
  • Dette rammer særlig nyankomne minoritetsspråklige elever som kun får med seg noen få år av grunnskolen. Mange faller derfor fra.
  • Med dagens regelverk er det mange elever som får vitnemål og rett til videregående opplæring selv om de bare har gått få år i norsk grunnskole.