SOS Rasisme aktivt mot Festung Europa i København

0Shares

Markeringen finner sted 12. – 15. desember.

Det er fakkeltoget mot rasisme og diskriminering fredag 13. desember som er det mest sentrale i SOS Rasismes tilslutning.

– I en tid da det er Europa
som bestemmer norsk flyktningepolitikk og den norske stat bruker
utenrikspolitiske hensyn som begrunnelse for å nekte beskyttelse til
mennesker på flukt, er det mer aktuelt enn noensinne å heve kritiske røster
mot utviklingen i den rikeste delen av verden, sier Ketil W. Aanensen,
politisk nestleder i SOS Rasisme.

-Schengen-samarbeidet og Dublin-konvensjonen er begge massive elementer i
den muren som er bygget for å nekte beskyttelse til mennesker på flukt. Her
hjemme ser vi at “advent” har blitt til et kodeord for intensivering av
forfølgelsen av mennesker på flukt. Vi ser at det, etter rundt 2000 år,
fortsatt ikke er rom i herberget, mener organisasjonen.

SOS Rasisme krever at Norge selv, og ikke resten av Europa skal avgjøre
forhold i norsk flyktningepolitikk; og at retten til å søke og få asyl når
man er på flukt blir gjenopprettet.

-Vi støtter arrangørenes tiltak for ikkevold under toppmøtet fullt
ut, og kommer til å gjøre vårt for å bidra til å hindre voldelige innslag
fra provokatører i markeringene vi deltar på, sier
Aanensen.