– Bistandsbudsjettet er mer halvtomt enn halvfullt

 
Foto: ntbinfo.no
Plan International Norge applauderer utdanningssatsingen til regjeringen, men er kritisk til prioritering av nødhjelp på bekostning av langsiktig bistand.
0Shares

– Vi ser på dette budsjettet mer som halvtomt enn som halvfullt, sier Kjell Erik Øie (bildet), generalsekretær i Plan International Norge, ifølge NTB.

I budsjettet kuttes støtten til utvikling gjennom sivilt samfunn med 326 millioner kroner. Plan er ikke enig i at humanitær innsats i Syria skal gå på bekostning av langsiktig bistand. Det vil kunne ramme også utdanningssatsingen på sikt.

– Svekkelse av sivilt samfunn betyr blant annet at organisasjonene i mindre grad får arbeidet med lokale organisasjoner og lokalsamfunn om å skape langsiktig utvikling. Det er de lokale som vet hvor skoen trykker – også når det gjelder utdanning. Svekker man sivilsamfunnet, svekker man i tillegg organisasjonenes mulighet til å stille myndigheter til ansvar for manglende utdanningssatsing, sier Øie.

Viktig satsing på utdanning
Regjeringen viser imidlertid at de prioriterer global utdanning og øker den totale bevilgningen med 500 millioner kroner, mener Plan-toppen.

– Vi er positive til regjeringens satsing på utdanning, og det er bra at det er tydelige signaler i budsjettet om at denne satsingen følges opp. Det er også riktig av regjeringen å prioritere tiltak som gir god skolegang for flere jenter og barn med nedsatt funksjonsevne.