Norskkurs på internett for fremmedspråklige

0Shares

-En stor fordel med denne type opplæring er at deltakerne kan arbeide i sitt eget tempo og uavhengig av tid og sted. Kursopplegget passer spesielt godt for personer som er i jobb, men kan også kombineres med tradisjonell undervisning, sier Erling Kleiveland studieinspektør ved Nygård skole til Utrop.

Opplæringen er inndelt i moduler og deltakerne blir kartlagt og anbefalt opplæringsløp etter eget behov. Etter at kurset er fullført kan deltakere avlegge eksamen tilsvarende 10-årig grunnskole i norsk. Det er også mulig å legge inn bransjerelatert lærestoff og oppgaver, uavhengig av modulene, ifølge initiativtakerne.

– Vi har jobbet med dette prosjektet i et år, og mye arbeid ligger bak resultatet. Dette skal være fullverdig læreværk på nettet. Er blitt utprøvd av studenter, og ved bedrifter som Haukelandsykehus, sier Kleiveland.

Deltakerne i kurset får sin egen nettlærer, som veileder dem gjennom hele kurset. Nettlæreren kommenterer muntlige og skriftlige oppgaver som er sendt inn og hjelper deltakerne til å ta i bruk de ulike verktøyene som står til disposisjon.

Deltakerne har tilgang til sine egne private mapper på nettet, som også kan brukes i et mappevurderingssystem. De får tale- og lyttetrening, og de får umiddelbar tilbakemelding om de har svart rett på språkoppgavene.

Pris per kurs er 950 kr.

Ta en titt på siden: Veien Videre