Dømt for rasistisk motivert drap

0Shares

Begge de to anket over både saksbehandling og straffeutmåling på stedet. Det blir derfor opp til Høyesterett å vurdere om saken kommer opp til ny behandling.

et rasistiske motivet er tillagt avgjørende vekt når Borgarting lagmannsrett har plusset på straffene fra Oslo tingrett med to år for begge gjerningsmennene.

Etter at begge har anket er det opp til Høyesterett – da i første omgang kjæremålsutvalget – å avgjøre om straffene skal bli stående.

Les hele dommen: Dom i Holmliasaken