Positive til innvandreres arbeidsinnsats

0Shares

Men ikke alle er like positive til innvandrere i alle sammenhenger. Litt over halvparten mener at det bør bli vanskeligere for asylsøkere og flyktninger å få opphold i Norge, og rundt 40 prosent mener at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet.

85 prosent sa seg helt eller nokså enige i at “Alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn”. Dette var den påstanden som fikk størst positiv tilslutning. Det var likevel enda flere som sa seg enige i en likelydende påstand for to år siden.

To tredjedeler mener også at “Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge”. Dette spørsmålet kan sammenlignes med et tilsvarende spørsmål fra en undersøkelse i EU i 2000. Med forbehold om litt forskjell i ordlyd og svarkategorier, samt forskjellig tidspunktet for undersøkelsene, har vi likevel gjort noen sammenligninger.

Av EU-landene var det bare Sverige og Finland som hadde høyere andel som var enige i at “innvandrere flest beriker det kulturelle livet” i landet. I gjennomsnitt for 15 EU-land var andelen som sier seg enig i utsagnet 50 prosent, mot Norges 63 prosent.

Våren 2000 var oppslutningen på hele 91 prosent. Nedgangen på 6 prosentpoeng trenger ikke primært være uttrykk for økende motstand mot innvandrere, men kan også ha sammenheng med det begynnende konjunkturfallet i Norge.