SS-mann bak Holocaust-bok

0Shares
Latest posts by Tor Bach i Monitor i samarbeid med Universitas (see all)

Boken, som er trykket i et opplag på 1 000 eksemplarer, har fått tittelen “Holocaust – Myte eller virkelighet?” I følge vaskeseddelen innebærer boken at en ytringsfrihetsbarriere er brutt. Utgiverne hevder at debatten, som er sakset fra nettet er helt unik, og at en lignende debatt aldri har funnet sted før. Boken, som har vært i salg siden tidlig i november, angir ikke hvor det publiserte materialet kommer fra.

Det var tydeligvis ikke meningen at publikum skulle få vite hvem som stod bak utgivelsen av boken, og Arne Borgirs navn fremkommer ingen steder i boken, eller i de brevene han har sendt ut i forbindelse med utgivelsen. Da Monitor kontaktet trykkeriet som hadde trykket boken, fikk vi beskjed om at de hadde lovet å ikke oppgi navnet på den personen de hadde vært i kontakt med. Trykkerieier Cato Nordberg understreker allikevel at han tar avstand fra innholdet i boken, og at de neppe hadde trykket den hvis de hadde lest den på forhånd.

En annonse for boken ble forsøkt rykket inn i Oslo-studentenes avis, Universitas. Redaksjonen ante uråd og kontaktet Monitor. Det viste seg at forlaget som stod som utgiver av boken, Advance Forlag, ikke eksisterte. Ei heller lot det seg gjøre å finne noen firmaregistrering på distribusjonsselskapet, Connector Press. I følge Brønnøysundregistrene er imidlertid den postboksen disse to firmaene benytter identisk med adressen til Arne Borgirs regnskapsfirma.

Waffen-SS

Arne Borgir, som opprinnelig kommer fra Grenlandstraktene, tjenestegjorde i sin tid i Division Wiking, en enhet av europeiske SS-frivillige. Han ble blant annet tildelt jernkorset for sin innsats. Etter krigen sonet han en landsvikdom på tre år og ni måneders fengsel.

I nyere tid har han blant annet skrevet innlegg i Aftenposten, hvor han i 1993 figurerte som annenkandidat på Felleslisten Mot Fremmedinnvandring. Her hevdet han blant annet at “fremmedkulturelle kvinner føder dobbelt så mange barn som norske, og bringer befolkningseksplosjonen med seg inn i landet”. På spørsmål fra Universitas om hva Arne Borgir selv mener om Holocaust, svarte han:
– Nei, jeg har ikke noen oppfatning om det. Det jeg har merket meg av boken er at de som mener at Holocaust har funnet sted, ikke har kunnet bevise det.

Etter en artikkel i 1998 hvor Monitor blant annet omtalte Arne Borgir, gikk han til søksmål og hevdet i denne forbindelse blant annet at han ikke har vært medlem i noe politisk parti siden andre verdenskrig. Han hevdet også at han ikke er nazist i dag.

Vridd fremstilling

Borgir er svært forsiktig med å si noe om hva han selv tror om Holocaust, og har i all hovedsak gjengitt debatten, som han har tatt fra Aftenpostens nettside, ukommentert. Borgir har imidlertid oversendt et eksemplar av boken til alle stortingsrepresentanter. I føgebrevet presenterer Borgir seg som “Flerkulturell Aksjon for Flersidighet og Ytringsfrihet”. I det usignerte brevet som fulgte boken sier han blant annet at: “Leser man boken vil man erfare at det til og med kan hevdes begrunnet tvil om det Holocaust folk flest tror på”. I forordet til boken gjør Borgir oppmerksom på signaturen “Tviler” som har skrevet rundt 1/3 av innleggene. Av denne grunn har Borgir laget en egen innholdsfortegnelse over denne debattantens innlegg. Tviler var den som i debatten også gikk lengst i å benekte gaskamrenes og de planmessige jødeutryddelsenes eksistens.

Ufo og jøder

Arne Borgir er imidlertid ikke den eneste som har vært innvolvert i utgivelsen av “Holocaust – Myte eller virkelighet”. På bokens omslag kan man lese at designen er laget av firmaet Sky High Design. Dette er et enkeltmannsforetak som drives av Bærums-mannen Pål Aune. Aune er trolig mer enn en tilfeldig valgt designer. På nettsidene til Even Lorch Falchs underlige tidsskrift, Alternativt Samfunn, kan man lese om Aunes syn på begivenhetene som førte til angrepene mot World Trade Center og Pentagon den 11. September i fjor. I følge Aunes artikkel ble angrepet iverksatt av en organisasjon som kaller seg “Elders of Zion”, og flyene ble styrtet inn i bygningene ved hjelp av avansert fjernstyringsteknologi.

Avansert teknologi for flygende gjenstander er noe Aune mener å ha god greie på. Han arbeider nemlig i organisasjonen NETI – Norwegian Organization for the study of Extra Terrestrial Intelligence, altså en organisasjon som studerer utenomjordiske livsformer.

Copyright?

Det er foreløpig uklart hvem som egentlig har opphavsretten til materialet som er publisert på Aftenpostens Internettdebatt. Det lyktes i går ikke Monitor å få avgjort om det er forfatterne av det enkelte innlegg, eller om det er Aftenposten som har eiendomsretten.