Norsk Folkehjelp raser mot integreringskutt

 
Foto: Norsk Folkehjelp
– Vi står ved et veiskille. Regjeringen legger fram et forslag som tar oss i feil retning, og som på sikt undergraver integreringen. Det er svært uklokt, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.
0Shares

Norsk Folkehjelp er skuffet over regjeringens tiltak for å gjøre kostnadene i mottaksapparatet mindre, ifølge en pressemelding på NTB.

– For å kutte i kostnadene for mottak av asylsøkere er det mye regjeringen kan gjøre som er langt mer konstruktivt enn de forslagene de har kommet med i dag. Ved å la asylsøkere jobbe og bosette seg selv vil man kunne frigjøre flere tusen plasser i asylmottakene. Slik kunne vi redusert køene og kostnadene betraktelig, sier Tørres (bildet).

– Inhuman utsulting
I tillegget til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte tilskuddet til livsopphold som gis til voksne asylsøkere med 20 prosent.

– Å sulte asylsøkere er inhumant, og en dårlig oppskrift for å bygge landet. Et kutt på 20 % til livsopphold for en gruppe som allerede lever i dyp fattigdom er svært dramatisk for de det gjelder. Vi hadde aldri akseptert en slik behandling av noen andre grupper i det norske samfunnet. Norsk Folkehjelp har lenge fått tilbakemelding fra ansatte på våre asylmottak om at pengene beboerne får ikke strekker til. De med endelig avslag sulter allerede i dag og nå foreslår regjeringen å kutte 10 prosent i stønaden til denne gruppen. Det er absolutt ikke forsvarlig, legger hun til.