– Uverdig og stigmatiserende

 
Foto: Norsk Folkehjelp
– Forslaget fra Frp og Høyre om å innføre kuponger til asylsøkere minner om "fattigkassa" eller rasjoneringskort under andre verdenskrig. En slik stigmatisering er uverdig og helt på tvers av ideene som ligger til grunn for den norske velferdsstaten, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.
0Shares

Regjeringen har allerede kuttet ti prosent i livsoppholdet og foreslår ytterligere kutt med 20 prosent for en gruppe som lever i dyp fattigdom.

– Vi tvinger med dette folk som skal integreres til å gjøre umulige prioriteringer for å overleve og bruker sult og påtvunget fattigdom for å presse de øvrige ut av landet, sier Tørres ifølge NTB.

– Norsk Folkehjelp har forståelse for at regjeringen leter etter steder å kutte kostnader. Å innføre kuponger er likevel verken en klok eller god løsning. Ved å la asylsøkere jobbe, forsørge seg selv og betale skatt kunne de ha flyttet ut av mottak tidligere og spart staten for hundrevis av millioner. I stedet for å la de bidra, gjør regjeringen nå alt for å passivisere og klientifisere asylsøkere. Dette er ikke lønnsomt for Norge, og undergraver mål om aktivitet, arbeid og integrering.

– Vi føre til alternativ økonomi og grov utnyttelse
Enslige personer som bor på ordinære mottak får i dag rundt 97 kroner dagen, mens personer med endelig avslag får 66 kroner. Dette skal dekke fire måltider, transport til butikken, shampoo, dopapir og andre hygieneprodukter, klær og eventuelle medisiner, legebesøk og andre personlige behov. 

– Hvordan har regjeringen tenkt å administrere og utforme kuponger som skal dekke alt dette og samtidig kutte i kostnadene? Regjeringen legger med dette opp til en alternativ økonomi hvor alle deler av handel og transport må akseptere det nye betalingsmiddelet. Vi frykter at dette kan føre til svartebørshandel med forfalskede kuponger og grov utnyttelse av beboere på asylmottak, sier Tørres.

Klikk her for å lese NRKs sak om Frps og Høyres nye felles asylkrav.