Flere innvandrere i jobb i fjor

Sysselsettingen økte blant innvandrere i alderen 20-66, ifølge SSB.
Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 gikk opp 3, 5 prosentpoeng til 68,9 prosent fra 4. kvartal 2020 til samme kvartal 2021, ifølge nye tall fra SSB.
159Shares

Innvandrere stod for 54,7 prosent av sysselsettingsveksten det siste året, noe som utgjorde 34 200 flere sysselsatte. I resten av befolkningen økte antall sysselsatte med 28.330, ifølge SSB.

Sysselsettingsøkningen må blant annet ses på bakgrunn av en sterk oppgang i de næringene som ble spesielt rammet av koronatiltakene, sier seksjonssjef Tonje Køber.

‒ Dette gjelder næringer som overnattings- og serveringsvirksomhet samt forretningsmessig tjenesteyting. Her ser vi at innvandrere hadde større økning i antall sysselsatte enn de øvrige sysselsatte. Men dette mønsteret kan vi også observere innenfor enkelte andre næringsgrupper som ikke har hatt fullt så sterk vekst, fortsetter Køber.

Sterkest økning blant afrikanske innvandrere

Innvandrere fra Afrika hadde størst økning i andel sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021, på 5,1 prosentpoeng. Også gruppene fra Latin-Amerika og Asia hadde en større økning, på litt over 4 prosentpoeng. Disse tre nevnte innvandrergruppene hadde i 2021 et sysselsettingsnivå som også oversteg 2019-nivået med 3-4 prosentpoeng.

Blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa ser vi en økning i andel sysselsatte på 3,4 prosentpoeng fra 2020 til 2021, mens det var en økning på 2,9 prosentpoeng hos dem fra samme verdensregion utenom EU-landene.

Forskjellen i sysselsetting mellom innvandrere i alt og resten av befolkningen blitt litt redusert, fra 12,7 til 10,3 prosentpoeng.

‒ Selv med en sterk vekst i sysselsettingsandelen i enkelte grupper er forskjellene i sysselsettingsnivået mellom innvandrergruppene ikke endret i noe særlig grad, sier Køber.