Styrker asyl- og flyktningsamarbeidet i Norden

0Shares

Det var drøftelser om hvordan integrasjonen fungerer i de nordiske land. Sveriges integrasjonsminister Mona Sahlin, den norske kommunal- og regionalminister Erna Solberg, overdirektør Pentti Visanen fra det finske Innenriksministerium, minister for flyktninger, innvandrere og integrasjon Bertel Haarder fra Danmark og departementssjef Bjørn Fridfinnsson fra Kirke- og justisministeriet i Island deltok på møtet.

Fra venstre avdelingsdirektør Sissil Pettersen, direktør Trygve G. Nordby, Utlendingsdirektoratet, statssekretær Kristin Ørmen Johnsen, ekspedisjonssjef Thor Arne Aass, statsråd Erna Solberg og departementsråd Ulf Sand.

Ministrene var enige om at en hurtig adgang til arbeidsmarkedet er avgjørende, og at viktige forutsetninger for dette blant annet er gode språkkunnskaper og ”innslusingsordninger” til arbeidsmarkedet. Betydningen av kulturelle forskjeller og derav følgende norm-motsetninger ble også drøftet.

Det må også gjøres en større innsats for at arbeidsplasser og enkeltpersoner m.v deltar aktivt i bestrebelsene for å motarbeide diskriminering og rasisme ble det sagt.

Det var videre enighet om løpende å holde nordiske ekspertmøter om integrasjon, og dessuten at landene vil utpeke kontaktpersoner som kan inngå i et kontaktnett mellom EU-medlemsstatene, slik at landene kan dra nytte av hverandres beste erfaringer på området.

Det var dessuten enighet om å invitere ministrene med ansvar for asyl og innvandring på Balkan til et kommende ministermøte, blant annet med henblikk på å inspirere disse landene til et regionalt samarbeid på asyl- og innvandringsområdet i tråd med det nordiske samarbeidet.

(Bildet: KRD)