Likebehandling i arbeidslivet

0Shares

Direktivet pålegger EUs medlemstater å innføre lovgivning som forbyr diskriminering på grunnlag av etnisitet, seksuell orientering, religion eller overbevisning, funskjonshemmeing og alder.

-Målsettingen at Norge skal ha et vern på dette området som minst er på høyde med EU og innen de frister som EU har satt, skrver Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman i et brev til Arbeidsutvalget.

Direktivet skal implementeres i norsk lov innen 2.desember 2003, som er implementeringsfristen for direktivet.

EUs antidiskrimineringspakke som enstemmig ble vedtatt i EUs ministerråd i 2000, inneholder direktiv om likebehandling av alle uavhengig av etnisitet i tillegg til direktiv om likebehandling i arbeidslivet.

-Vi kan ikke se at regjeringen har gjort samme anstrengelser for å implementere dette direktivet også. Det mener Senter mot etnisk diskriminering.

Alle medlemstatene i EU vil innen sommeren 2003 ha et generelt vern mot etnisk diskriminering. Avhengig av behandlingen av lov innstilling “Et rettslig vern mot etnisk diskriminering” kan vi først forvente et tilsvarende vern her i Norge i 2004 eller 2005, mener organisasjonen.