– Usolidariske innstramninger

 
Foto: sekstimersdagen.no
– Som ett av verdens rikeste land er det uverdig av Norge å føre en så lite human asyl- og flyktningpolitikk, sier FO-leder Mimmi Kvisvik (bildet). Hun oppfordrer nå andre partier til å komme mer på banen.
0Shares

Fellesorganisasjonen (FO) er spesielt kritisk til forslagene som omhandler:

– Økt bruk av midlertidig opphold.
– Endringer i reglene for enslige mindreårige asylsøkere.
– Endringer i regler om familiegjenforeninger, herunder regler om permanent opphold for å gi sterkere incitament for integrering.

Bekymret over retorikken
Foruten at Fellesorganisasjonen (FO) er kritisk til de foreslåtte endringene, er FO også svært bekymret over retorikken som føres for å legitimere politiske handlinger.

– Vi opplever bruk av begreper og forklaringer som mistenkeliggjør og som virker dehumaniserende. Slike begreper og begrunnelser gjør at vi lettere distanserer oss fra den vanskelige situasjonen mennesker på flukt befinner seg i, sier Kvisvik ifølge pressemeldingen.

Også hørings- forslaget bidrar til dette, påpeker FO-lederen.

– Ett eksempel er bruk av begrepet utlending i stedet for flyktning, menneske eller barn, sier hun.

Uriktig gjengivelse
FO er også kritisk til at det både i høringsforslaget og i offentlig ordskifte, gis uriktig gjengivelse av dokumentasjon. Ett eksempel er gjentakelsen av at “barn sendes ute på farefulle reiser”.

– Regjeringens forslag gir alt i alt et dårlig utgangspunkt for et felles løft for å avhjelpe konsekvenser av krisen på en best mulig måte, sier Kvisvik.

– De fleste mennesker på flukt, ville aller helst ha sluppet å forlate familien og landet sitt for å ta den risikoen det er å begi seg ut på ulike fluktruter, forklarer FO-lederen.

Les regjeringens forslag til innstramninger i utlendingsloven her

Les hele høringssvaret til FO her