Nå kan asylbarn lære norsk på nett

Fellesskolen og barnehage er blant de viktigste fellesarenaer i det norske samfunnet. For barn med minoritetsbakgrunn er barnehageplass viktig, for da starter de tidligst mulig den sosiale og språklige inkluderingen i Norge, er tonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Utrop.
Foto: Studentersamfunnet Bergen
En ny nettportal skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag.
0Shares

Nettsiden heter skolekassa.no og er utviklet av Utdanningsdirektoratet. Den er oversatt til flere språk slik at det blir lettere å tilby opplæring der lærerne ikke snakker barnas morsmål.

– Det har kommet svært mange asylbarn til Norge på kort tid. Mange steder har det vært vanskelig å finne nok lærere som kan språkene barna snakker. Jeg håper at dette verktøyet vil være et viktig ressurs som skal bidra til raskere innføring av asylbarna i norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding. 

Grunnskole-nivå
Skolekassa vil være fritt tilgjengelig for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der eller i egne innføringsskoler- eller klasser. Tilbudet er laget for barn i grunnskolen.

– Barn som skal oppholde seg i en kommune over lengre tid har rett til undervisning. Skolekassa er et av akuttiltakene vi har satt i gang for at barna skal komme raskt i gang med å lære norsk og for at de skal lære mer om landet de har kommet til, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) i pressemeldingen. 

Utdanningsdirektoratet har opprettet en lærerpool hvor lærere og andre som kan bidra i opplæringen av asylbarn kan registrere seg. UDI har sendt brev til de som driver akuttmottakene og sagt at de må melde fra til kommunen dersom de har barn i skolepliktig alder på mottaket, slik at barna kan få opplæring. UDI prioriterer også barn i skolepliktig alder når det gjelder hvem som flyttes over i ordinære mottak. 

Les også: Regjeringen oppretter lærerpool for asylbarn

FAKTA

Skolekassa.no

– Skolekassa.no er en portal med digitale læringsressurser for barn i grunnskolen.

– Innholdet er oversatt til arabisk, dari, nordkurdisk (kurmandji), pashto og tigrinja

– De digitale læremidlene i skolekassa er utviklet med statstilskudd etter krav fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg skal portalen bestå av andre digitale læremidler og læringsressurser anbefalt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

– Skolekassa er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).