Stormark: – Økende høyreekstrem trussel i Norge

Nynazistiske og høyreekstreme bander på plass under en protest i Tyskland. Slike grupper blir ifølge journalistene Kjetil Stormark, forsker Tore Bjørgo og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskrevet som stadig mer aktive også i Norge.
Foto: Flickr. Bündnis 90/Die Grünen
Mens islamistgruppene i Norge er betydelig svekket, vokser det høyreekstreme miljøet, ifølge journalist og forfatter Kjetil Stormark. Også Tore Bjørgo ved Senter for ekstremismeforskning ser økt aktivitet blant høyreekstreme.
0Shares

Stormark mener miljøet ikke er så truende i Norge som for eksempel i Finland og Sverige, men at vi ser forsøk på å etterligne initiativ derfra.

I Finland patruljerer den såkalte borgervernsgruppa Odins soldater i gatene for å beskytte befolkningen mot farlige asylsøkere. Også i Vestfold har gruppa etablert seg, og mer enn 500 vestfoldinger er med på laget, ifølge dem selv.

– Blant disse gruppene kan terskelen for å utøve vold mot personer på etnisk grunnlag være ganske lav, sier Stormark til NRK.

Ny vurdering legges frem
I ettermiddag legger Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem en ny trusselvurdering. I vurderingen forventes det at PST opplyser om at det ekstreme islamistmiljøet i Norge er noe svekket, mens det høyreekstreme miljøet er styrket.

– Det er ingen tvil om at det er økt aktivitet. Det siste halvåret har retorikken blitt hardere i sosiale medier og det som går igjen er at flyktninger er farlige, sier Tore Bjørgo som leder Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.

Ved forrige trusselvurdering i oktober i fjor ble PST-sjef Benedicte Bjørnland spurt om det er personer i Norge som de vurderte som en sikkerhetsrisiko på det tidspunktet. Utviklingen i det høyreekstreme miljøet ga hun på daværende tidspunkt størst bekymring for. 

PST-sjefen har også advart mot flere voldshandlinger i Norge som et resultat av innvandringsbølgen, og bedt kommunene være oppmerksomme på det som skjer på asylmottakene.