Selbekk: – Kirken er overtolerant

 
Foto: Persian Dutch Network
Koranen bør kunne leses i kirken dersom det gjøres på en nøktern måte, mener biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin. Utspillet skremmer redaktør i Dagen, Vedbjørn Selbekk (bildet).
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

I dag skal de 12 biskopene i Norge møtes til Bispemøtet, hvor de blant annet skal diskutere kirkens møte med andre religioner, for eksempel om Koranen skal kunne brukes i forbindelse med gudstjenester, vigsler eller begravelser.

– Det er åpenbart et vanskelig terreng å manøvrere i. På den ene siden er det mange tekster i Koranen som isolert sett ikke kommer i konflikt med kristen tro. På den annen side vil det være umulig å ha et innslag i en gudstjeneste som er i konflikt med kristen tro, og med kirkerommets karakter av et hellig rom som er viet til troen på Gud, sier Nordhaug til VGNett.

Kan leses “nøkternt”
I en kronikk i Vårt Land i morgen skriver Nordhaug, som i år er fungerende preses i Bisperådet, blant annet at “Kirken må kunne se sine tradisjoner i et nytt perspektiv der den kristne tro stadig oftere ikke vil være et felles ståsted for alle i samme familie”, skriver avisen. 

– En korantekst er aldri isolert – det er alltid en del av Koranen. Dermed vet tilhørerne at den er knyttet til den muslimske tro. Det kan imidlertid være greit å lese en tekst fra koranen, dersom den leses på en nøktern måte og det kommenteres av presten i ettertid, mener han.

– Overtolerant og defensiv holdning
Vebjørn Selbekk, redaktør av den kristne dagsavisen Dagen, sier seg «skremt» over at lesing av Koranen i kirken i det hele tatt blir diskutert.

Videre sier han seg urolig er over det han betegner som en “defensiv holdning” fra kirken.

– Hvis man snur det på hodet: dette hadde aldri blitt godtatt i en moské. Dette føyer seg inn en utvikling som har pågått i flere år. Det vi har i dag er en «overtolerant» kirke som prøver å gjøre altfor mange til lags, sier han til VGNett