Hevder Rolness misforstår tall om voldtekt

Politiet vet ikke om Delnia leverte inn papirene sine til dem i 2008. Det som er sikkert er at hun i dag lever som en papirløs ungdom i Norge.
foto: Søren Storm Hansen
Kjetil Rolness forveksler hva som er faglig korrekt med politisk korrekthet i debatten om voldtekter og landbakgrunn, skriver forfatter av politirapporten om voldtekter, Marianne Sætre.
0Shares

I en kronikk i Dagbladet 30. januar anklager samfunnsdebattant Kjetil Rolness Oslo politidistrikt for å være påvirket av ideologi og politikk. 

I sitt tilsvar på politiforum.no skriver forfatteren bak rapporten Marianne Sætre, at Rolness forveksler hva som er faglig korrekt med politisk korrekthet, fordi han selv misforstår hva slags type datamateriale anmeldelser utgjør. Hun jobber til daglig som seniorrådgiver ved strategisk stab i Oslo politidistrikt.

– Anmeldelsesmaterialet består av såkalte “registerdata” over hendelser som anmeldes til politiet og registreres som lovbrudd. Dette utgjør ikke noe tilfeldig trukket eller representativt utvalg av lovbrudd i samfunnet. Ut fra vanlige normer for samfunnsvitenskapelig metode, kan man derfor ikke uten videre bruke anmeldelser til generalisering og formulering av generelle påstander om virkeligheten.

Når myte trekkes frem som sannhet
– Man må sjekke om utvalget er stort nok til å kunne gi et representativt bilde av et større problem, og om det kan inneholde systematiske skjevheter som gir et skjevt eller direkte misvisende bilde. Dersom det er tilfellet, følger en rekke begrensninger for hvilke slutninger man kan trekke og hva man kan benytte dataen til.

Videre viser Sætre til påstanden om at overfallsvoldtekt primært begås av utenlandske utøvere, bygget opprinnelig på data kun om den lille gruppen identifiserte gjerningspersoner.

– Politidistriktet har flere ganger forsøkt å presisere dette og imøtegå generaliseringen. Dessverre trekkes den gamle myten fremdeles fram som sannhet. 

Klikk her for å lese hele innlegget