NFF oppretter flyktningfond

Forbundsstyret i NFF har opprettet et flyktningfond.
Forbundsstyret i NFF har opprettet et flyktningfond som norske fotballklubber og fotballkretser kan søke om midler fra.
39Shares

Totalt en million kroner skal tildeles klubber som legger til rette for aktivitet for flyktninger, ifølge fotball.no.

– Fotballen er en inkluderingsarena, og flyktninger skal få muligheten til å bli en del av den store norske fotballfamilien. Gjennom fotballen kan vi ivareta og bidra til å gi gode opplevelser i en svært vanskelig og grusom tid.

Klubber og kretser kan søke om støtte til blant annet utstyr og treningsavgift for å inkludere flyktninger i fotballen.

Kun klubber og kretser som er medlem av NFF kan søke. Budsjett må vedlegges søknaden.