Invitasjon til Fredskonferansen 2022

1Shares

I år er temaet «Gylne prinsipper for verdens fred». Denne konferansen vil finne sted tirsdag, den 29. mars 2022, i Baitun-Nasr moské, landemerke på Furuset, også kjent som Furuset moské.

Oslo: De tidligere arrangementene i rekken har tiltrukket mer enn 200 gjester fra forskjellige religiøse, sivile, akademiske, veldedige og samfunnsengasjerte organisasjoner, så vel som politikere og medlemmer av det diplomatiske korps.

Temaet for dette årets arrangement er «Gylne prinsipper for verdens fred», og tar utgangspunkt i noen av de utfordringer, problemer og kritiske hendelser den seneste tiden, som truer vår harmoniske sameksistens. Fredsbygging innebærer å involvere individer og organisasjoner som sammen kan bidra og handle mot et felles mål, nemlig å skape fred og harmoni i samfunnet.

Et av formålene med denne konferansen er å oppfordre deltakerne til å aktivt arbeide for fred, for forsoning mellom forskjellige folkeslag, med den hensikt å øke samholdet i samfunnet og derved skape et bedre og harmonisk samfunn. FN refererer til fredsbygging blant annet som forsøk på å redusere et lands risiko for å komme i konflikt ved å styrke nasjonale kapasiteter for konflikthåndtering og legge grunnlaget for bærekraftig fred og utvikling. Denne konferansen er et lite bidrag i den sammenheng fra vårt trossamfunn.

Programmet for konferansen i år består av en rekke innlegg fra fornemme gjester, etterfulgt av bevertning og mulighet for omvisning av moskeen.

Påmelding til arrangementet gjøres via denne lenken: www.fredskonferansen.no/pamelding