Hjem Nyheter Nytt Får ti års innreiseforbud

Får ti års innreiseforbud

Politiet vet ikke om Delnia leverte inn papirene sine til dem i 2008. Det som er sikkert er at hun i dag lever som en papirløs ungdom i Norge.
Foto: Søren Storm Hansen
Justis- og beredskapsdepartementet forlenger utvisningstiden til utenlandske statsborgere dømt for kriminalitet i tilfeller der fem års innreiseforbud ikke er nok. 
0Shares

Endringen gjør det mulig å utvise for 10 år, melder Justis- og beredskapsdepartementet på sine hjemmesider.

Innreiseforbud på ti år vil først og fremst være aktuelt i saker som gjelder utvisning på grunn av ilagt straff, og hvor innreiseforbudet i dag settes til fem år fordi varig utvisning blir ansett uforholdsmessig, for eksempel av hensyn til utlendingens familie i Norge.

I dag kan innreiseforbud i utvisningsvedtak settes til henholdsvis ett år, to år, fem år, eller gjøres varig. Forskriftsendringen åpner for at det som et nytt alternativ kan fastsettes innreiseforbud på 10 år.

Forskriftsendringen vil tre i kraft 20. juni 2016.