Barneekteskap forbys ved lov

0Shares

Ekteskap som inngås i utlandet med noen under 16 år, skal være ugyldig etter norsk rett, dersom en av partene var norsk statsborger eller bodde i Norge på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, ifølge forslaget til ny lov som Justisdepartementet har sendt på hørin.

Justisdepartementet mener er behov for å gå lengre enn dette, og foreslår i høringsbrevet å gjøre det straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år eller å medvirke til dette.

-Selve inngåelsen av ekteskapet representerer i seg selv et overgrep mot barnet, som bør belegges med straff. En slik ekteskapsinngåelse vil kunne tilrettelegge for handlinger som etter omstendighetene også vil kunne straffes som seksuell omgang med mindreårige eller medvirkning til det, heter det i høringsbrevet.

Å tilrettelegge til slik ekteskap er straffverdig, uten hensyn til om det er utøvet noen form for tvang eller trusler. Det foreslåtte straffebudet vil derfor også være anvendelig i forhold til arrangerte ekteskap.

Forslaget vil innebære en klar markering av norske myndigheters holdning til tvangsekteskap og arrangerte ekteskap hvor minst én av ektefellene er barn.