Skal komme raskere i jobb

Onsdag presenterte Statistisk Sentralbyrå ferske tall over arbeidsledigheten blant innvandrere bosatt i Norge, innvandrere er spesielt utsatt
Foto: Scanstockphoto
Justisdepartementet sendte tidligere denne sommeren et lovforslag som legger til rette for at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge, kan komme raskere ut i arbeidslivet.
0Shares

Etter dagens regelverk er det et vilkår for midlertidig arbeidstillatelse at asylsøkeren har gjennomført asylintervju. 

Nå foreslår man at asylsøkere som med høy sannsynlighet vil få oppholdstillatelse i Norge kan få arbeide også før asylintervjuet er gjennomført. Vilkåret om at søkeren må ha kjent identitet opprettholdes for å sikre kontroll med innvandringen og av hensyn til samfunnssikkerheten.

– Arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. Det er derfor viktig, både for samfunnet og den enkelte, at asylsøkere som skal bli værende i Norge kommer raskt ut i arbeid, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til regjeringen.no.

Forslaget til lovendring er sendt på offentlig høring med frist 1. september 2016.