Statsministeren takket frivilligheten for innsatsen

Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie og statsminister Jonas Gahr Støre på Frivillighet Norges årsmøte 1. juni.
Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge
Frivilligheten var viktig for å håndtere koronapandemien og er viktig for å inkludere flyktninger, sa statsminister Jonas Gahr Støre under årsmøtet i Frivillighet Norge.
13Shares

Verdien av at det er de frivillige som gjør noe, har vært viktig under pandemien, uttalte han.

– Jeg vil takke Frivillighet Norge og alle organisasjonene de representerer for det de har bidratt med under pandemien og den verdien frivilligheten ivaretar, sa han ifølge Frivillighet Norge.

Statsministeren var også opptatt av situasjonen i Ukraina og inkludering av flyktningene i norske lokalsamfunn.

– Jeg møter flyktninger rundt om i landet på alle reiser rundt om i Norge. De får språk, skole og jobb fra det offentlige. Men frivilligheten er de som er gode på å bidra til inkludering i aktiviteter. Kommunene sier at frivilligheten er avgjørende for å lykkes, sa Gahr Støre.

– Økonomi og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse i frivillig innsats. Regjeringen vil derfor fjerne hindre for frivilligheten, la han til.