Fortsetter satsingen på likestillingsforskning

"Et sentralt, kompetent og kraftfullt miljø for likestillingsforskning", heter det i statsbudsjettet. Senterleder Mari Teigen (t.v.) ved CORE og direktør Tanja Storsul ved Institutt for samfunnsforskning ser fram til fortsettelsen
Foto: samfunnsforskning.no
Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 viser en fortsatt satsing på kjønnsforskning og like muligheter gjennom en videreføring av det ledende senteret for likestillingsforskning i Norge, CORE.
0Shares

I 2013 ble CORE – det nasjonale kjernemiljøet for forskning på kjønnslikestilling etablert ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) med finansiering fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Torsdagens statsbudsjett kunne komme med nyheten om at BLD ønsker å fortsette med CORE-senteret på Institutt for samfunnsforskning.

Et fortsatt behov for likestillingsforskning
CORE-leder Mari Teigen understreker behovet for fortsatt satsing på et kjernemiljø for likestillingsforskning på ISF:

– I videreføringen av CORE-senteret vil vi vektlegge forskning som bedre forstår den ujevne likestillingsutviklingen. Vi er særlig opptatt av å studere den vedvarende mannsdominans i næringslivets topposisjoner, kjønn og etnisitet på “bunnen” av arbeidsmarkedet samt hvordan norsk likestillingspolitikk henger sammen med politikkutviklingen på EU-nivå. Behovet for forskningsberedskap er også viktig framover, særlig når Norge som velferdsstat skal møte store samfunnsendringer, er det avgjørende at likestillingsforskningen tar sin plass, understreker Teigen overfor samfunnsforskning.no

Laget bok om etnisitet og arbeidsliv
I løpet av fireårsperioden CORE har eksistert, har forskning på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet stått sentralt. Den høye graden av kjønnsdeling i det norske arbeidslivet har gjerne vært omtalt som et likestillingsparadoks. Samtidig som kvinner og menn har blitt mer likestilt på noen områder, har situasjonen stagnert på andre.

Tre bøker som har blitt publisert i kjernemiljøets første periode:

* Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv, Mari Teigen
* Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet, Liza Reisel og Mari Teige
* Ulik likestilling i arbeidslivet, Sigtona Halrynjo og Mari Teigen