Kongelig beskyttelse for MiRA-senteret

 

Beskytterskap er en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer som jobber innenfor viktige områder av samfunnslivet.

– Vi ser dette som et viktig signal for å anerkjenne minoritetskvinners arbeid for likestilling og inkludering i det norske samfunnet, sier Fakhra Salimi, MiRA-Senterets leder, ifølge en pressemelding.

– Viktig anerkjennelse
I november i fjor besøkte dronning Sonja MiRA-senteret og fikk et innblikk i hvordan senteret arbeider med flerdimensjonal likestilling og for å styrke minoritetskvinners deltagelse i samfunnet.

Dronningen viste et tydelig engasjement for kvinnenes sterke livshistorier der de blant annet fortalte om sitt første møte med Norge, og om håp og drømmer for fremtiden.

– Å få dronningens beskytterskap er en viktig anerkjennelse og en stor inspirasjon for alle på MiRA-Senteret. Med dette viser Dronning Sonja stor tillit til arbeidet som MiRA-Senteret gjør innenfor integrerings- og likestillingsfeltet, og signaliserer betydningen av å jobbe for et åpent og inkluderende Norge. Det gjør oss veldig stolte, sier Salimi.