Tøffere fødsler for somaliskfødte

Foto: Illustrasjon.

– Afrikanske kvinner, og spesielt kvinner fra Somalia har dobbelt så stor risiko for akutt keisersnitt i forhold til etnisk norske kvinner, De har også dobbelt så stor risiko for å føde på overtid, og nesten fire ganger større risiko for å føde barn som veier for lite.

Slik går det frem i avhandlingen til jordmor og forsker Kjersti S. Bakkens ved Universitetet i Oslo, Obstetric outcomes of immigrants in a low-risk maternity ward in Norway.

Hva kan dette skyldes? Forskerens teori går ut på at somaliskfødte kvinner er utsatt for stress i svangerskapet, at fostrene ikke har hatt optimale forhold og at mødrene virket stresset under fødselen. 

Styrk tolketjenesten
Forskeren etterlyser en rekke grep, blant annet økt støtte til en bedre tolketjeneste.

– Språkutfordringer kan føre til utrygghet og uro. Vi trenger en betydelig investering i å utvikle en velfungerende tolketjeneste og styrking av jordmortjenesten i svangerskapsomsorgen for å tilrettelegge en mer individtilpasset omsorg av høy kvalitet. Fødselsomsorgen bør også øke bruk av tolketjenester. Språklige utfordringer kan føre til utrygghet og engstelse og det er viktig at alle kvinner føler seg trygge i en slik viktig livshendelse, går det videre frem i avhandlingen.