Koranstudier mer populært blant jenter

Flere jenter tar et friår for å gå på Koranskole, hevder muslimske ledere i Norge
Styret i Det islamske kultursenter i Drammen merker økt interesse blant unge jenter for et års avbrekk fra norsk skole etter tiende klasse. Det bruker jentene til å studere Koranen. 
0Shares

– Mange forstår nok ikke hvordan det er å stå mellom to kulturer. Naturligvis. Kanskje har man det nesten litt for godt her i landet? Vi synes uansett det er viktig at barn og unge med tyrkiske foreldre får tilbud om religionsundervisning og opplæring i sin egen kultur, historie, språk og etikk, sier Adem Katirci, styreleder for ungdomsorganisasjonen ved kultursenteret, til Dagsavisen Fremtiden.

I starten av november ble det slått stort opp i Drammens Tidende at “seks tyrkiske jenter fra Drammen var sendt på koranskole i Belgia eller Tyrkia, i stedet for å begynne på videregående skole i Norge”.

Menigheten presiserte i et skriftlig tilsvar at jentene bare hadde valgt å utsette videregående skole et år, for å tilegne seg mer kunnskap om islam og dens kultur og lære. De måtte reise utenlands fordi det ikke finnes noe godt alternativ for denne aldersgruppen i Norge. Men verken senterets folk eller noen av foreldrene ønsket å stille til intervju.

– Vi var nok usikre på hvordan saken ville bli framstilt, og dessuten redde for at de unge skulle bli utsatt for fordommer, sier Veysel Øzbal, som er talsmann for menigheten.

Støtter datteren
Han understreker at det er jentene selv og deres foreldre som har gjort valget, mens senteret bare har en rådgivende funksjon.

Hvorfor er det bare jenter, de kan jo ikke bli imamer? spør journalisten i Dagsavisen Fremtiden. 

– Det virker som om det rett og slett har blitt litt populært blant jenter nå. Noen gjør det nok fordi de ikke er helt sikre på hva de skal gjøre videre, mens andre ønsker å jobbe innen en religiøs institusjon eller skole. Som muslimer vil de uansett ha god nytte av lærdommen. Vel hjemme igjen går de aller fleste tilbake til videregående skole.