– Kan ikke være avhengig av legens velvilje

 
Foto: nakmi.no
– Tilbudet til papirløse bør ikke stå i konflikt med de grunnleggende etiske prinsippene eller være avhengig av velviljen til den enkelte legen, mener Esperanza Diaz, forskningsleder ved NAKMI.
0Shares

I en fersk artikkel i Utposten, fagblad for allmenn- og samfunnsmedisin, skriver Esperanza Diaz og hennes medforfattere følgende:

 
Foto : Ram Gupta / Oslo universitetssykehus

– Vi mener at tiden er inne for på ny å drøfte hvorvidt papirløse bør ha lovfestet rett på øyeblikkelig hjelp uten full egenbetaling og i hvor stor eller liten grad de bør ha rett på oppfølging og behandling i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Videre påpeker man som hovedbudskap at høy egenbetaling er til hinder for realisering av retten til helsehjelp for papirløse.

– Å kreve full egenbetaling på sykehuset og ikke å tilby behandling i primærhelsetjenesten står i konflikt med de grunnleggende medisinsketiske prinsippene: velgjørenhet, ikke skade og respekt for pasientens autonomi. Helsepersonells autonomi står i konflikt med respekt for regelverket og fellesskapets beslutninger samt finansiering av helsetjenestene.

Hovedkonklusjonen iteksten blir:

– Helsepersonell bør tilstrebe mindre egenbetaling og tilby mer omfattende helsetjenester enn dagens regelverk legger til rette for. Videre oppfordrer vi norske politikerne til å drøfte papirløses reelle og lovfestede rett til helsehjelp.