– Etniske nordmenn en minoritet i fremtiden

 
Foto: radiolatinamerika.no
Asle Toje, forskingsdirektør ved Det norske Nobelinstituttet, slår fast at etniske nordmenn kan komme i mindretall i fremtiden.
0Shares

Onsdag la Brochmann-utvalget fram sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet.

Torsdag skrev at Dagens Næringsliv utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, er uenig med utvalget på flere områder og at la fram flere egne merknader til rapporten.

 
Foto : Wikimedia Commons

Han slår i en av merknadene fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden dersom dagens innvandringspolitikk videreføres.

– Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall. Rapporten simpelthen stipulerer at innvandringen vil avta, uten å forklare hvorfor eller hvordan, skriver Toje.

Asylinnvandring som “ny normal”
Selv mener han at de store asylankomstene i 2015, da det kom 31.000 personer til Norge, kan bli en ny form for normalitet.

– Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.