Vil øke tilliten til skolen blant romfolk

Skolebarn fra rom-minoriteten skal få et godt og tilpasset skoletilbud på Lørenskog.
Foto: Pixaby
Lørenskog ansetter flere medarbeidere som skal fungere som et kontaktledd mellom hjem og skole.
7Shares

Lørenskog kommune skal sørge for at barna fra den nasjonale minoriteten romer skal få et godt og tilpasset skoletilbud, skriver mittloerenskog.no.

Camilla Sandstrøm Mathiassen, konstituert direktør for oppvekst og utdanning i kommunen, understreker at medarbeiderne blir ansatt for å styrke tilbudet til elevene, og at målet er å øke kompetansen om den nasjonale minoriteten i kommunen.

– Vi ønsker at romene skal føle seg velkommen. Støtten vi har fått til grunnskoleopplæringen er en del av et større prosjekt i Lørenskog som heter «Sammen for rom», sier hun.

Gir kommunen ros

Fanny Lakatosova har jobbet som mediator for romfolk i over 12 år, blant annet for diverse voksenopplæringstilbud, og representerer det romske kultur- og ressurssenteret, Romano Kher. Hun er selv rom og mener dette er nødvendige midler.

– Det er bra at kommunen tar dette på alvor. Folk trenger støttepersoner i Lørenskog. Det er ikke nok med de 4–5 romfolkene som er ansatt nå. De skal jo dekke hele Lørenskog og Oslo, sier hun til mittloerenskog.no.

Norskkunnskaper fra tidlig alder er helt avgjørende.

– Å sende barna på skole er pålagt, men barnehage er frivillig. Problemet med å hoppe over barnehagen, er at mange foreldre ikke kan norsk. Derfor lærer ikke barna norsk før de begynner på skolen. De som sender barna i barnehagen, ser at skolegangen går mye lettere, sier Lakatosova.