Frykter dårligere kirketilbud for minoriteter

Tingrettsracer: asyladvokaten Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot UNE de siste to årene.

Oslo tingrett ga 17. januar Staten og Kulturdepartementet medhold i at departementets forvaltningsvedtak om tilbakebetaling av statstilskudd for årene 2011-2014 er gyldige.

Dommen fastslår at staten har krav på å få tilbakebetalt 40,5 millioner kroner i mottatt tilskudd. OKB mener at bispedømmet ikke fikk utbetalt for mye tilskudd i samme periode.

Fra bispedømmets side frykter man nå at denne dommen vil et dårligere tilbud for kirkegjengerne.

– Våre medlemmer er hovedsakelig innvandrere, som nå får et dårligere tilbud enn de har krav på. Pengene vi har mottatt er brukt til å holde gudstjenester, tilby integreringsaktiviteter og en rekke lokale menighetstilbud i en periode hvor det strømmet på med katolikker til Norge, sier Lisa Wade, administrativ leder i bispedømmet, via en pressemelding.

Vil anke
Nå ser man ingen annen mulighet enn å anke dommen fra tingretten.

– Vi har etter en grundig prosess og nøye overveielser kommet frem til at det eneste riktige er å anke dommen i tingretten. Vi mener dommen har åpenbare svakheter og kan ikke godta at den blir stående, sier Wade.

Ankesaken vil ventelig komme opp for lagmannsretten i 2018.