Får ikke pass – får ikke representere Norge

I pass-knipe: Sovjetisk-fødte Lilly Jørstad (31) har som etnisk kola-norsk rett til norsk statsborgerskap. Staten mener hun ikke har bodd lenge nok i Norge til å få pass, noe som går utover operasangerens muligheter til å representere Norge i internasjonalt sammenheng.

– Hva kan jeg gjøre for å få det norske passet?, sier en frustrert og trist Jørstad til NRK.

Etter loven skulle det vært enkelt å gi henne norsk statsborgerskap slik moren fikk, men saken har nå tatt over ti år og Lilly møter stadig problemer.

Og passkrøllet har gitt konsekvenser. For nå har operatalentet blitt kastet ut av den prestisjetunge og internasjonale konkurransen BBC Cardiff Singer of the World.

Kola-nordmann
Jørstad kom til Norge i 2006 sammen med sin mor etter ordningen for Kola-nordmenn. Moren og bestemoren til Lilly har fått norske pass, men Lilly bodde ikke lenge nok i Norge før hun dro videre til operastudiene i utlandet.

– Får jeg straff fordi jeg jobber hardt?, spør hun.

– Skal gå bra til slutt
Hans-Jacob Bønå, ordfører i Vadsø, har tatt opp Lillys sak med en rekke toppolitikere og byråkrater. Han er optimist. 

– Saken er i dag på bordet hos statsministeren. Det er ingen tvil om at man ønsker å finne en løsning på dette. Jeg tror det skal gå bra til slutt.

FAKTA

Kola-nordmenn

En betegnelse på nordmenn som utvandret og bosatte seg langs kysten av den russiske Kolahalvøya på slutten av 1800-tallet. Kola-nordmennene utviklet seg et levende norsk samfunn på halvøya med nær kontakt til hjemlandet.

Som følge av Sovjetunionens opprettelse, og da særlig i lys av Stalins forfølgelser på 30-tallet ble kola-nordmennene rammet. Flere ble skutt etter tvangsrettssaker eller sultet til døde i sovjetiske gulag-leire.

Først etter 1990 våget mange av kolanordmennene igjen å betone sin bakgrunn. Noen av dem har emigrert tilbake til Norge.

(Kilde: Wikipedia)